Được thành lập theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0401418556 ngày 15 tháng 04 năm 2011 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp. Hoạt động kinh doanh với 4 nguyên tắc chính:

1. LỢI ÍCH
Mong muốn mang lợi ích cho khách hàng

2. NHÂN SỰ
Nguồn nhân lực trẻ trung, tài năng

3. SÁNG TẠO
Sáng tạo là mục tiêu hàng đầu của LogoADV

4. GIẢI PHÁP
Cung cấp giải pháp phù hợp cho từng khách hàng